Pages

3 Hal Yang Di Sembunyikan Allah Dalam Tiga Perkara Yang Lain

Friday, August 17, 2018

ان الله خبا ثلاثا في ثلاث:خبا رضاه في طاعته فلا تحقروا من طاعته شيا، فلعل رضاه فيها. وخبا سخطه في معصيته، فلا تحقروا من معصيته شيا، فلعل سخطه فيها. وخبا ولايته في خلقه، فلاتحقروا من عباده احدا، فلعله ولي لله. 

Read more ...