Pages

Ijarah VS Ujroh

Friday, February 10, 2017
Tulisan ini berjudul, ijarah vs ujroh. Ijarah dan ujroh adalah salah satu kata yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Jika ada ijrah maka ada ujroh, jika ada ujroh maka ada ijarah, toh walaupun tidak selalu begitu, dalam bentuk lain.
Pada dasarnya manusia di wajibkan untuk mencari penghidupan untuk dirinya. Dan tidak diperbolehkan menjatuhkan diri kedalam kehancuran, sesuai dengan apa yang Allah bilang dalam al-Qur’an, Wala Tulku Aidikum Ilat Tahlukah,  dan janganlah kamu menjatuhkan diri kedalam kehancuran.
Read more ...

11 Februari 2017, Anniversary & Aksi Damai Menuntut Keadilan

Friday, February 10, 2017
Note: Halaman terakhir paling penting
Sebagaimana langkah seorang dalam menjalani kehidupan, dimulai  dengan kelahiran dan di akhiri dengan kematian. Begitupun dalam pernikahan, dimulai dengan akad, dan di akhiri juga dengan kematian. Dan itu berlaku pada semua orang yang melakukan pernikahan, dan itu sudah menjadi kodrat dalam semua kehidupan manusia. 
Read more ...